Domyślny

Aesthetic Dent

Katarzyna Sporniak-Tutak i Marcin Tutak

wraz z naszymi współpracownikami

serdecznie zapraszają wszystkich naszych pacjentów od dnia 2 stycznia 2019 roku do nowego gabinetu w Szczecinie przy ulicy Wyspiańskiego 7

szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 817 27 22
lub adresem e-mail wyspianskiego@aestheticdent.pl

Dotychczas działający gabinet przy ulicy Niedziałkowskiego 47/3 będzie otwarty tylko dla pacjentów chirurgicznych przyjmowanych w ramach NFZ

Aesthetic Dent Szczecin stomatolog Eksperci Aesthetic Dent są uznanymi autorytetami w dziedzinie implantów, protetyki, ortodoncji i ortognatyki. Misją zespołu jest prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej poprzez podnoszenie świadomości pacjentów i ich rodzin oraz dostarczanie im rzetelnej wiedzy zarówno w zakresie zapobiegania chorobom uzębienia, jak i leczenia stomatologicznego.

Aesthetic Dent

Aesthetic Dent to zespół doskonale współpracujących lekarzy o różnych specjalnościach, obejmujących wszystkie gałęzie stomatologii. W naszych gabinetach w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim każdy pacjent ma możliwość szybkiej diagnostyki i zasięgnięcia konsultacji z dziedziny chirurgii stomatologicznej i szczękowej, protetyki, ortodoncji, endodoncji i stomatologii zachowawczej. Oprócz tradycyjnych dziedzin stomatologii obejmujących leczenie zębów oraz dziąseł, dentyści specjalizują się w leczeniu implantami zębowymi oraz stomatologią estetyczną. [czytaj więcej]

Stawiamy na „PRESTIŻ”

Prestiz marzecMiło nam poinformować, że nasz gabinet podjął współpracę ze szczecińskim Magazynem "Prestiż", który od lat wspiera nasz region, publikując ciekawe materiały.

Seria wywiadów z udziałem ekspertów Aesthetic Dent jest realizacją jej misji i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Chcemy dostarczać Państwu ważnych informacji, które pomogą w świadomym korzystaniu z opieki lekarza stomatologa.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny zostać przez nas poruszone w kolejnych wydaniach Magazynu "Prestiż".

Tymczasem, życzymy miłej lektury, a wszystkim naszym Pacjentów, dziękujemy za zaufanie oraz inspirację do podejmowania coraz szerzej zakrojonych działań na rzecz zachowania zdrowego i pięknego uśmiechu.

więcej »

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »