Domyślny

 • Autorzy: Magdalena Malec, Tomasz Smektała, Grzegorz Trybek, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Maxillary sinus septa: prevalence, morphology, diagnostics and implantological implications. Systematic review.
  Czasopismo: Folia Morphol.
  Szczegóły: 2014
 
 • Autorzy: Joanna Janiszewska-Olszowska, Katarzyna Tandecka, Tomasz Szatkiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Katarzyna Grocholewicz.
  Tytuł oryginału: Three-dimensional quantitative analysis of adhesive remnants and enamel loss resulting from debonding orthodontic molar tubes.
  Czasopismo: Head Face Med. 2014.
  Szczegóły: 2014
 
 • Autorzy: Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Biologiczne podstawy osteointegracji.
  Czasopismo: Mag. Stomatolog.
  Szczegóły: 2014
 
 • Autorzy: Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację.
  Czasopismo: Mag. Stomatolog.
  Szczegóły: 2014
 
 • Autorzy: Tomasz Smektała, Marcin Tutak Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Leczenie implantologiczne w przypadku zaniku części żuchwy w odcinkach bocznych.
  Czasopismo: Mag. Stomatolog.
  Szczegóły: 2014
 

 • Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak, R. Olszewski.
  Tytuł oryginału: Experimental and clinical assessment of three-dimensional cephalometry : systematic review.
  Czasopismo: J. Craniomaxillofac. Surg.
  Szczegóły: 2014
 
 • Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Biomateriały stosowane w implantologii.
  Tytuł angielski: Biomaterials used in implantology.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2014
 
 • Anna Godzieba, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Clinical assessment of the safe use local anaesthesia with vasoconstrictor agents in cardiovascular compromised patients: a systematic review.
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 2014
 
 • Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak. Tytuł oryginału: Krótka historia implantologii stomatologicznej. Tytuł angielski: A short history of dental implantology. Czasopismo: Mag. Stomatol. Szczegóły: 2014
 
 • Tomasz Smektała, Ewelina Staniszewska, Krzysztof Dowgierd, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Leczenie ankylozy stawu skroniowo-żuchwowego i deformacji twarzy u młodocianej pacjentki z wykorzystaniem standardowej alloplastycznej proptezy stawu – opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatement of temporomandibular joint ankylosis and facial deformity in juvenile patient using a standard alloplastic joint prosthesis – a case report.
  Czasopismo: Stand. Med., Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 2014
 
 • Małgorzata Kiwilsza, Ewelina Staniszewska, Magdalena Miedzik, Tomasz Smektała, Krzysztof Dowgierd, Przemysław Ciechanowski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Niedorozwój środkowego pietra twarzy i jego kliniczne manifestacje w codziennej praktyce lekarza pediatry. Tytuł angielski: Midface hypoplasia and its clinical demonstration in everyday practice of a pediatrician.
  Czasopismo: Stand. Med., Pediatr.
  Szczegóły: 2014
 
 • Anna Godzieba, Michał Lesiakowski, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec.
  Tytuł oryginału: Powiększone węzły chłonne głowy i szyi w aspekcie podstawowej opieki stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Enlarged lymphatic nodes in head and neck in basic dental care.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2014
 
 • Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępujacymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz. 3. Postępowanie z pacjentami chorymi na dziedziczne zaburzenia krzepnięcia. Tytuł angielski: Dental procedures in patients with coexistent blood clotting disorders or arterial hypertension. Pt 3. procedure in patients suffering from congenital blood clotting disorders.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2014
 
 • Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz 4. Postępowanie z pacjentami chorymi na nadciśnienie tętnicze. Tytuł angielski: Dental procedures in patients with coexistent blood clotting disorders or arterial hypertension. Pt 4. Procedure with patients suffering from arterial hypertension.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2014
 
 • Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak, R. Olszewski.
  Tytuł oryginału: Feasibility of using Blender open-source software in three-dimensional planning in orthognathic surgery.
  Tytuł całości: W: 49ème Congrès de la Sociètè Françise de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale, Versailles, 19 au 21 septembre 2013.
 
 • Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Gigantyczna kamica ślinianki podżuchwowej zlokalizowana w przewodzie Whartona. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Giant calculi of the excretory duct of the submandibular salivary gland – case report.
  Czasopismo: J. Stomatol.
  Szczegóły: 2013
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Tomasz Smektała.
  Tytuł oryginału: Metodyka przeszukiwania PubMed. Tytuł angielski: PubMed search methodology.
  Czasopismo: J. Stomatol.
  Szczegóły: 2013
 
 • Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Schneider, Edyta Gołembiewska, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Short dental implants in reduced alveolar bone height : a review of the literature. Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 2013
 
 • Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Sznydel, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz.1. Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwpłytkowe.
  Tytuł angielski: Dental procedures in patients with coexistetnt blood clotting disorders or arterial hypertension. Pt 1. Procedure with patients receiving antiplatelet mediciation.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2013
 
 • Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Zabiegi stomatologiczne u pacjentów z współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia lub nadciśnieniem tętniczym. Cz. 2. Postępowanie z pacjentami przyjmującymi doustne antykoagulanty lub nowoczesne leki przeciwkrzepliwe.
  Tytuł angielski: Dental procedures in patients with coexistent blood clotting disorders or arterial hypertension. Pt 2. Procedure with patients taking oral coagulants or modern anticoagulants.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2013
 
 • Małgorzata Kiwilsza, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Gorlin-Goltz syndrome – a medical condition requiring a multidisciplinary approach.
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 2012
 
 • Katarzyna Rudak, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Tytuł oryginału: Pacjent stomatologiczny przyjmujący antykoagulanty doustne: przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The dental patient on oral anticoagulant medication: a literature review.
  Mag. Stomatol. 2012
 
 • Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec: Pacjent w ambulatoryjnej praktyce stomatologa a terapia przeciwzakrzepowa. [The patient in outpatient dental practice and anticoagulant therapy.], Mag. Stomatol., 2012
 
 • Karolina Kędzierska, Mirosław Parafiniuk, Katarzyna Sporniak-Tutak, Joanna Bober, Maria Laszczyńska, Kazimierz Ciechanowski: Cytokeratin depletion in proximal tubules of nephrons correlates with oxidative stress indices in rats on immunosuppression., Transpl. Int. 2011 15th Congress of the European Society for Organ Transplantation, 22nd Annual Conference of the British Society for Histocompatibility and Immunogenetics, Glasgow, United Kingdom, 4-7 September 2011.
 
 • Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Magdalena Miedzik: Czynniki wpływające na długotrwały efekt estetyczny leczenia implantologicznego w przednim odcinku szczęki. [The factors affecting implantology treatment long term esthetic results in the anterior maxilla.], Stomatol. Estet. 2011
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Joanna Janiszewska-Olszowska, Robert Kowalczyk: Management of temporomandibular ankylosis – compromise or individualization – a literature review, Czasopismo: Med. Sci. Monit.Szczegóły: 2011
 
 •  Katarzyna Zaleska, Katarzyna Sporniak-Tutak: Wielospecjalistyczne leczenie pacjentki ze szkieletową wadą zgryzu. [Multi-disciplinary treatment of a patient with skeletal malocclusion], J. Stomatol. 2011
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak: Wpływ wybranych strategii immunosupresyjnych na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych : rozprawa habilitacyjna. [The effect of some immunosuppressive strategies on bone tissue and osseointegration on endosseous titanium implants : habilitation thesis.], Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2011
 
 • Barbara Wędrychowska-Szulc, Joanna Janiszewska-Olszowska, Karolina Węsierska, Katarzyna Sporniak-Tutak: Kliniczny i radiologiczny obraz pacjentów z nadliczbowymi zębami przedtrzonowymi oraz możliwości ich leczenia. [Supernumerary premolar teeth - clinical and radiological pattern and treatment options.], Czas. Stomatol. 2010
 
 • Maria Wiernicka-Menkiszak, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Katarzyna Sporniak-Tutak, Mariusz Lipski, Joanna Janiszewska-Olszowska: Kompleksowe leczenie pacjentów z zespołem endodontyczno-przyzębnym na podstawie wybranych przypadków klinicznych. [Comprehensive treatment of the endo-perio syndrome. Case reports.], Ann. Acad. Med. Stetin. 2010
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Julia Borowczyk, Leszek Domański, Leszek Myśliwiec, Justyna Drukała: Zmiany metaboliczne w tkance kostnej u pacjentów poddanych leczeniu immunopresyjnemu. [Metabolic changes in bone marrow in patients submitted to immunosuppressive treatment.], Prz. Lek. 2010
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Magdalena Miedzik, Leszek Myśliwiec: Brak kłów w szczęce – kompleksowe leczenie ortodontyczno-protetyczne z wykorzystaniem implantów śródkostnych. [Missing maxillary : comprehensive orthodontic and prosthodontic treatment canines with endosseous implants.], Ann. Acad. Med. Stetin. 2009
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Manuela Lickendorf, Agnieszka Karczmarczyk, Mariusz Lipski: Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia – aktualny stan wiedzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa. [Prevention of infective endocarditis - present state of knowledge based on a review of the literature], Mag. Stomatol. 2009
 
 • Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec: Prosthetic rehabilitation of edentulous maxilla and mandible by implant-supported fixed dentures with regard to health and socio-economic status of patients., Pol. J. Environ. Stud. 2009 State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry. Second Scientific and Educational Conference, Nałęczów, 24th-26th of April 2009
 
 • Brak kłów w łuku zębowych szczęki – kompleksowe leczenie ortodontyczno-protetyczne z wykorzystaniem implantów śródkostnych.
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec, Magdalena Miedzik.
 
 • Missing maxillary, comprehensive orthodontic and prosthodontic treatment canines with endosseous implants]
  Realna stomatologia. I Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna, Szczecin, 4-5 kwietnia 2008 r.
 
 • Częstość występowania ziarniniaków szczelinowych w szczęce i żuchwie u pacjentów z różnych środowisk społecznych.
  Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Michał Lesiakowski, Marcin Tutak.
  Prevalence of crevice granulomas in the upper and lower jaw of patients from various social groups
  Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008.
 
 • Powikłania związane z małymi zabiegami w chirurgii stomatologicznej.
  Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Complications after minor procedures in dental surgery
  Realna stomatologia. Powiklania w leczeniu stomatologicznym, Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Szczecin, 25 października 2008 r.
 
 • Rehabilitacja implantoprotetyczna uzupełnieniami stałymi bezzębnej żuchwy z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej i socjoekonomicznej pacjenta.
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec.
  Implant rehabilitation with fixed dentures of edentulous mandibles taking account of the patient's health and socioeconomic status
  Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008.
 
 • Rehabilitacja pacjentów oparta na protezach teleskopowych osadzonych na implantach.
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Leszek Myśliwiec, Bogumiła Frączak.
  Patients rehabilitation based on telescope dentures settled on implants
  Realna stomatologia. I Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna, Szczecin, 4-5 kwietnia 2008 r.
 
 • Czynniki ryzyka podczas usuwania zębów trzecich trzonowych żuchwy.
  Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Izabela Wiśniewska, Michał Lesiakowski.
  Risk factors during removal of mandibular third molars.
  Mag. Stomatol. 2007
 
 • Reinkluzja stałych zębów trzonowych – objawy, występowanie, przyczyny, leczenie.
  Joanna Janiszewska-Olszowska, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Infraocclusion of permanent molars – symptoms, occurrence, reasons, treatment.
  Dent. Med. Probl. 2007
 
 • Reinkluzja stałych zębów trzonowych na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych
  Joanna Janiszewska-Olszowska, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Reinclusion of permanent molars – on the basis of literature and own observations.
  Czas. Stomatol.2007
 
 • Implanty w ortodoncji – nowe możliwości leczenia – na podstawie piśmiennictwa.
  Magdalena Miedzik, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Implants in orthodontic : new treatment methods – review of literature.
  Czas. Stomatol. 2006
 
 • Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów.
  Marcin Tutak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Bogumiła Frączak.
  Immediate post-extractive implant placement and loading.
  Protet. Stomatol. 2006
 
 • Przeszczepy kostne jako przygotowanie do leczenia implantologicznego.
  Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Bone transplantations as a preparation to implantologic treatment
  Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.
 
 • Tkanki zęba – potencjalne źródło komórek macierzystych.
  Marcin Tutak, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Dental tissues – a potential source of stem cells.
  Czas. Stomatol. 2006
 
 • Autorzy: Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec.
  Tytuł: Zapalenia kości szczęk – stały problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis of the jaws – a persistant clinical problem.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 2006 : t. 59, nr 2, s. 100-109, bibliogr. streszcz. summ.
 
 • Sylwester Kowalik, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Czynniki wpływające na gojenie się rany powłok twarzy.
  Factors effecting the healing of facial wounds.
  Chirurgia twarzy. Red. Sylwester Kowalik 2005
 
 • Transplantacja wyhodowanych in vitro autogennych komórek nabłonka błony śluzowej policzka do rekonstrukcji wąskiej strefy dziąsła zębodołowego – wstępne wyniki badań klinicznych.
  Elżbieta Dembowska, Jadwiga Banach, Katarzyna Sporniak-Tutak, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Elżbieta Kowalska.
  Transplantation of autogenous buccal epithelial cells cultured in vitro for the reconstruction of narow attached gingiva – initial results of clinical studies.
  Czas. Stomatol.2005
 
 • Chronic sinusitis. The role of cytokines in maxillary bone resorption.
  Piotr Wieczorek, Andrzej Wojtowicz, Kazimierz Ostrowski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  International Conference, Warsaw 21st May 2004. Abstracts. 30th Anniversary of Co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmö.
 
 • Różnicowanie zmian torbielopodobnych żuchwy na podstawie badania klinicznego i obrazu radiologicznego – opis dwóch przypadków.
  Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk, Leszek Myśliwiec.
  Differential diagnosis of cyst-like lesions of the mandible on the basis of clinical examination and radiological image – two case reports.
  Czas. Stomatol. 2004
 
 • The influence of human maxillary sinus mucosa on maxillary bone resorption during pneumatisation proces.
  Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Andrea Montella, Pasquale Bandiera, Maciej Dijakiewicz, Iwona Kochanowska, Kazimierz Ostrowski.
  Durham Anthropol. J. 2004 1st International Workshop on Evolutionary Changes in the Craniofacial Morphology of Primates, Greifswald, Germany, 18-20 September 2003. – Artykuł on-line.
 
 • Torbiel krwotoczna żuchwy – opis przypadku
  Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk.
  Haemorrhagic cyst of the mandible – a case report.
  Czas. Stomatol. 2004
 
 • Anatomiczne i biologiczne podstawy zabiegu podniesienia dna zatoki.
  Sylwester Kowalik, Katarzyna Sporniak-Tutak, Georg Arentowicz.
  Anatomical and biological basis of the sinus lift operation.
  Czas. Stomatol. 2003
 
 • Nowe metody gojenia ran skóry i błony śluzowej z wykorzystaniem autogennych komórek epitelialnych wyhodowanych in vitro – doniesienie wstępne.
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Robert Kowalczyk, Elżbieta Kowalska.
  New methods of healing skin and epithelium wouds by means of in vitro-cultured autogenous epithelial cell. Initial report.
  Czas. Stomatol. 2002
 
 • Wykorzystanie współczesnych osiągnięć inżynierii tkankowej w gojeniu ran powłok.
  Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Application of research results of tissue engineering in the repair of coat wounds.
  Prz. Lek. 2002
 
 • Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy – doniesienie wstępne.
  Robert Kowalczyk, Katarzyna Sporniak-Tutak, Jarosław Siluk.
  The treatment of developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors – a preliminary report.
  Czas. Stomatol. 2002
 
 • Zastosowanie autogennych keratynocytów w medycynie z uwzględnieniem chirurgii jamy ustnej, szczęk i twarzy – przegląd piśmiennictwa.
  Katarzyna Sporniak-Tutak.
  The application of autogenous keratinocytes in medicine, with emphasis on oral and maxillofacial surgery – a literature review.
  Czas. Stomatol. 2001
 
 • Dwadzieścia lat doświadczeń własnych w stosowaniu implantów śródkostnych.
  Jerzy Malinowski, Danuta Kikiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk.
  Twenty years of experience with intraosseal implants
  Implantoprotetyka 2000
 
 • Metody zwalczania lęku u pacjentów w gabinecie stomatologicznym.
  Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Methods for controlling anxiety in patients of dental clinics.
  Mag. Stomatol. 2000
 
 • Zęby zatrzymane – dlaczego je usuwamy?
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk, Jerzy Malinowski, Małgorzata Chruściel-Nogalska.
  Unerupted teeth – why should they be extracted?.
  Quintessence Lek. Stomatol. 2000
 
 • Modelowanie twarzy
  Sylwester Kowalik, Ludmiła Halczy-Kowalik, Anna Rzewuska, Katarzyna Tutak.
  Modelling of the face.
  Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków, 20-22 maja, 1999
 
 • Zastosowanie hydroksyapatytu w chirurgii stomatologicznej – doniesienie wstępne.
  Jerzy Malinowski, Patryk Sobczyk, Jolanta Popowicz, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  The applications of hydroxyapatite in oral surgery – a preliminary report.
  Stomatol. Współcz. 1999
 
 • Gruczolak wielopostaciowy wargi górnej. Opis przypadku.
  Katarzyna Sporniak-Tutak, Patryk Sobczyk.
  Pleomorphic adenoma of the upper lip. Case report.
  Czas. Stomatol. 1996
 
 • Niewłaściwy sposób zamykania diastemy pierścieniem gumowym. Opis przypadku.
  Izabella Doniec-Zawidzka, Katarzyna Sporniak-Tutak, Barbara Siedlecka-Szyszko.
  An inappriopriate method of closing the diastema with a rubber band. Description of a case.
  Czas. Stomatol. 1996
 
 • Ocena lęku u pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi.
  Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Fear assessment in patients before dental procedures.
  Czas. Stomatol. 1995
 
 • Stany emocjonalne pacjentów związane z leczeniem stomatologicznym
  Jerzy Malinowski, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Emotional states of patients with regard to dental treatment.
  Czas. Stomatol. 1994
 
 • Podstawowe mianownictwo protetyczne.
  Basic prosthetic vocabularies
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Bogumiły Anny Frączak. [Aut. haseł Bogumiła Anna Frączak, Grażyna Aleksandruk, Halina Ey-Chmielewska, Janusz Kubrak, Ewa Sobolewska, Marcin Tutak].
 
 • Tkanki zęba – potencjalne źródło komórek macierzystych.
  Marcin Tutak, Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Dental tissues – a potential source of stem cells.
  Czas. Stomatol. 2006
 
 • Wybrane parametry śliny mieszanej w rozpoznawaniu wegetatywnej neuropatii cukrzycowej.
  Marcin Tutak.
  Some properties of mixed saliva in diabetic autonomic neuropathy.
  Ann. Acad. Med. Stetin. 2005
 
 • Przyczyny niepowodzeń w leczeniu implantologicznym.
  Bogumiła Frączak, Marcin Tutak, Edward Kijak, Piotr Frączak.
  The causes of unsuccessful implantologic treatment results.
  Inż. Biomater. 2004
 
 • Mechanizmy molekularne w odontogenezie i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej.
  Marcin Tutak, Justyna Drukała.
  Molecular mechanisms in odontogenesis and their application in tissue engineering.
  Czas. Stomatol. 2002
 
 • Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę – przegląd piśmiennictwa.
  Joanna Ziółkowska, Bogumiła Frączak, Marcin Tutak.
  Early and long-term care in the prosthetic treatment of patients with diabetes mellitus – review of the literature.
  Czas. Stomatol.2002
 
 • Badanie adhezji pomiędzy materiałem twardym a miękkim w protezach płytowych
  Bogumiła Frączak, Grażyna Aleksandruk, Marek Żwir, Marcin Tutak.
  The study of adhesion beetwen hard and soft material in plating dentures.
  Protet. Stomatol.2001
 
 • Niepowodzenia leczenia protezami overdenture na wszczepach po rozległych zabiegach chirurgicznych
  Bogumiła Frączak, Edward Kijak, Marcin Tutak.
  Failures in the case of treatment using overdentures on implants in patients undergoing extensive surgical treatment.
  Implantoprotetyka 2001
 
 • Prosthetic treatment based on implants placed in bone grafts in young people.
  Marcin Tutak, Bogumiła Frączak, Edward Kijak.
  European Prosthodontic Association. 25th Annual Conference in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber, Prague, September 6-8, 2001.
 
 • Wady i zalety uzupełnień stałych cementowanych i przykręcanych do implantów.
  Marcin Tutak, Edward Kijak, Bogumiła Frączak.
  The advantages and disadvantages of fixed cemented or screw-retained restorations on implants.
  Implantoprotetyka 2001
 
 • Badanie zdolności rozpoznawania widzenia barwnego.
  Bogumiła Frączak, Tadeusz Grygiel, Krzysztof Szmatłoch, Marcin Tutak.
  Investigation of the ability to distinguish the colour vision.
  Protet. Stomatol. 2000
 
 • Leczenie protetyczne pacjentów chorych na cukrzycę
  Bogumiła Frączak, Marcin Tutak, Joanna Ziółkowska.
  Prosthetic treatment for the diabetic patient.
  Mag. Stomatol. 2000
 
 • Odbudowa protetyczna pojedynczych zębów na wszczepach Linkowa w wybranych przypadkach. Doniesienie wstępne.
  Bogumiła Frączak, Edward Kijak, Marcin Tutak.
  Prosthodontic single-tooth restorations are based Linkov's implants in chosen cases.
  Protet. Stomatol. 2000
 
 • Pacjent z cukrzycą w praktyce stomatologicznej
  Marcin Tutak, Kazimierz Ciechanowski.
  Diabetic in dental practice.
  Stomatol. Współcz. 1996
 
 • Cephalometric imaging in the assessment of facial growth direction; literature review.
  Magdalena Miedzik, Maria Syryńska.
  Pol. J. Radiol. 2007
 
 • Położenie zatrzymanych kłów górnych.
  Maria Syryńska, Agata Budzyńska, Magdalena Miedzik, Barbara Wędrychowska-Szulc.
  The position of impacted maxillary canines.
  Forum Ortod. 2007
 
 • Diagnostyka zatrzymanego kła górnego.
  Maria Syryńska, Agata Budzyńska, Magdalena Miedzik.
  The diagnosis of impacted upper canine.
  Forum Ortod. 2006
 
 • Implanty w ortodoncji – nowe możliwości leczenia – na podstawie piśmiennictwa.
  Magdalena Miedzik, Maria Syryńska, Katarzyna Sporniak-Tutak.
  Implants in orthodontic : new treatment methods – review of literature.
  Czas. Stomatol. 2006
 
 • Archiwum ortodonty – modele diagnostyczne i kontrolne.
  Magdalena Miedzik, Joanna Janiszewska-Olszowska.
  Orthodontic study casts.
  Moja Praktyka 2005

 

WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNGEN

Das Team Aesthetic Dent,  geleitet von dr hab.n.med. Katarzyna Sporniak-Tutak,  nimmt an einem multistationären wissenschaftlichem Programm mit Teams aus der Schweiz, Österreich, den USA und Spanien teil. Die Klinik Aesthetic Dent ist zur Zeit die einzige Einrichtung in Polen, die sich mit der Problematik von kurzen Implantaten in einer so groß angelegten Studie befasst. Das Ziel der Untersuchungen ist die langfristige (5,5 Jahre) Beobachtung und Funktionseinschätzung von sog. kurzen Implantaten unter ungünstigen knöchernen Bedingungen.

Dank der technologisch innovativen Veränderungen der Implantatoberfläche, welche die Osseointegration positiv beeinflussen sollten, untersuchen wir in unserer Klinik die Erfolgsrate dieser kurzen Implantaten im Vergleich mit denen mit Standardmaß.

Die ersten Resultate versprechen einige positive Therapieerfolge durch kurze Implantate. Die Vorteile liegen in einer seltener notwenigen computertomografischen Diagnostik, einer Herabsetzung der Strahlenbelastung und ein umfangreicher Knochenaufbau kann vermieden werden. Die Behandlungszeit verkürzt sich, wodurch die Kosten des Eingriffs geringer werden. Kurze Implantate können auch bei Patienten mit allgemeinen Gesundheitsstörungen eingesetzt werden, welche den Verlauf und die Heilung nach operativen Eingriffen ansonsten  erschweren würden.

 

 
 
mehr »