Domyślny

Dr Marcin Tutak na Konferencji Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

European Academy of Esthetic Dentistry

Firenze 2015, Florencja

W dniach 28-30 maja we Folrencji odbyła się XXIX Konferencja Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, której członkiem wspierającym jest od wielu lat Marcin Tutak. Konferencja odbywała się pod hasłem "The Renaissance of a Smile". Nieprzypadkowo jako miejsce obrad została wybrana Florencja gdyż jest to miasto, w którym ulokowano najpiękniejsze dzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Oprócz obcowania z historią, która była widoczna w każdym miejscu Florencji, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wykładach, które dotyczyły sztuki kreowania ładnego uśmiechu. Ładny uśmiech to nie tylko ładne zęby, ale również pozostałe elementy twarzy, które można korygować skoordynowanym leczeniem ortodontycznym, ortognatycznym i protetycznym co doskonale wpisuje się w charakter naszej Kliniki Aesthetic Dent.

Marcin-Tutak-konferencja

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »