Domyślny

Zespół AESTHETIC DENT w międzynarodowym gronie specjalistów Izmir, Turcja 24-26 maja 2012 – “Lessons we learned from our failures”

Jak co roku, zespół AESTHETIC DENT wziął udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez European Academy of Esthetic Dentistry.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było bardzo istotnym zagadnieniom, związanym z najwrażliwszą dziedziną stomatologii jaką jest stomatologia estetyczna. Wszystkie tematy i dyskusje odbywały się w gronie najwyżej cenionych w świecie specjalistów. Dotyczyły one problemów wynikających z błędów w planowaniu i ustalaniu strategii leczenia każdego pacjenta, począwszy od uzupełnień jak najmniej inwazyjnych, takich jak kompozyty, do złożonych operacji wymagających kooperacji chirurga szczękowego, ortodonty i protetyka.

Wiele miejsca poświęcono nowoczesnym technologiom, wprowadzanym regularnie na rynek. Wskazano na fakt, że wiele z nich jest rozpowszechniana zbyt szybko, bez odpowiednio długiego czasu obserwacji. Wszystko to w połączeniu z niskiej jakości szkoleniem w zakresie nowej technologii może niejednokrotnie prowadzić do wielu komplikacji podczas procesu leczenia pacjenta.

Wnioski z konferencji są bardzo czytelne: stosowane metody leczenia i materiały powinny przechodzić wieloletnie okresy obserwacji zanim będą dostępne dla każdego stomatologa. Wiele tradycyjnych metod leczenia, opierających się na materiałach i doświadczeniu, niejednokrotnie daję nam skuteczniejszy i bardziej estetyczny efekt leczenia.

RESEARCH

Aesthetic Dent team led by Katarzynę Sporniak-Tutak is involved in a multicenter research program which brings together the most prestigious research centers from Switzerland, Austria, USA and Spain. Aesthetic  Dent Clinic is currently the only center in Poland, which conducts research on such a large scale in the field of short implants. The aim of the study is a long-term (5.5 years) functional assessment of short- implant in bony compromised conditions.

 
Thanks to changing technology of implants production to increase bone-to-implant contact, we investigate efficacy of short implants compared to standard dimensions implants. Based on the preliminary results, we expect many positive effects of the treatment. These include: reducing the need for CT scans, irradiation decrease, limitation and reduction of peri-implant advanced procedures such as bone grafting or bone reconstruction procedures. Also abridgement of treatment time and associated costs. Short implants can also be safely used in patients with systemic diseases that would hinder the process of surgery and healing.
 
 
more »