Domyślny

Know-how AESTHETIC DENT docenione podczas Wrocławskich Dni Implantologicznych Wrocław, 1-2 czerwca 2012

Cyklicznie organizowana konferencja we Wrocławiu tym razem odbywała się pod hasłem „Leczenie zespołowe w implantologii”.

Ekspert Kliniki AESTHETIC DENT, dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak wygłosiła uczestnikom wykład oraz przeprowadziła szkolenie zatytułowane  „Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego jako alternatywna procedura implantologiczna. Kryteria sukcesu”.  Zabieg ten przeprowadza się w sytuacji bardzo dużego zaniku kości w obrębie żuchwy i znacznie zwiększa możliwości wyeliminowania protezy zastepując ją implantami. Zwiększa to komfort i pewność potencjalnych pacjentów.

Współczesna implantologia już dawno wyszła poza dawne ramy. Obecne techniki umożliwiają wprowadzanie implantów nawet w skrajnie trudnych warunkach. W tym celu wymagana jest niejednokrotnie kooperacja lekarzy stomatologów wielu specjalności: chirurga szczękowego, ortodonty, periodontologa czy protetyka. Współpraca na każdym z etapów leczenia owocuje doskonałymi wynikami leczenia.

RESEARCH

Aesthetic Dent team led by Katarzynę Sporniak-Tutak is involved in a multicenter research program which brings together the most prestigious research centers from Switzerland, Austria, USA and Spain. Aesthetic  Dent Clinic is currently the only center in Poland, which conducts research on such a large scale in the field of short implants. The aim of the study is a long-term (5.5 years) functional assessment of short- implant in bony compromised conditions.

 
Thanks to changing technology of implants production to increase bone-to-implant contact, we investigate efficacy of short implants compared to standard dimensions implants. Based on the preliminary results, we expect many positive effects of the treatment. These include: reducing the need for CT scans, irradiation decrease, limitation and reduction of peri-implant advanced procedures such as bone grafting or bone reconstruction procedures. Also abridgement of treatment time and associated costs. Short implants can also be safely used in patients with systemic diseases that would hinder the process of surgery and healing.
 
 
more »