Domyślny

Światowy Kongress Astra Tech – Geteborg 9-12 maja 2012

Tegoroczne spotkanie implantologów z całego świata dotyczyło podsumowania 50 letnich osiągnięć w tej dziedzinie. Na licznych sesjach i warsztatach omówiono przełomowe momenty, które zadecydowały o tym, że implanty stały się jedyną alternatywą dla protez i dla szlifowania zębów. Na głównej sesji przedstawiono także nowe kierunki rozwoju, umożliwiające wprowadzanie implantów w skrajnie trudnych warunkach kostnych bez dodatkowych zabiegów związanych z regeneracją kości. Między innymi przedstawione zostały wstępne wyniki uzyskane na podstawie badań z zastosowaniem krótkich implantów przeprowadzanych w naszej kilinice AESTHETIC DENT w Szczecinie.

RESEARCH

Aesthetic Dent team led by Katarzynę Sporniak-Tutak is involved in a multicenter research program which brings together the most prestigious research centers from Switzerland, Austria, USA and Spain. Aesthetic  Dent Clinic is currently the only center in Poland, which conducts research on such a large scale in the field of short implants. The aim of the study is a long-term (5.5 years) functional assessment of short- implant in bony compromised conditions.

 
Thanks to changing technology of implants production to increase bone-to-implant contact, we investigate efficacy of short implants compared to standard dimensions implants. Based on the preliminary results, we expect many positive effects of the treatment. These include: reducing the need for CT scans, irradiation decrease, limitation and reduction of peri-implant advanced procedures such as bone grafting or bone reconstruction procedures. Also abridgement of treatment time and associated costs. Short implants can also be safely used in patients with systemic diseases that would hinder the process of surgery and healing.
 
 
more »