Domyślny

Innowacyjne rozwiązania dla bezzębnych pacjentów

 

Zespół Aesthetic Dent wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązanie w Polsce (Trefoil System) dla pacjentów bezzębnych. Umieszczenie tylko trzech implantów w bezzębnej żuchwie, połączonych ze sobą za pomocą specjalnej konstrukcji umożliwia odtworzenie uzębienia w jamie ustnej.

Zaletą powyższego rozwiązania jest fakt, że w ciągu zaledwie kilku godzin pacjent wychodzi z gabinetu z implantami oraz umocowanym na stałe sztucznym uzębieniem. Dzięki temu rozwiązaniu, stosunkowo taniemu, zwiększa się znacznie dostępność leczenia bezzębnych żuchw, które do tej pory są utrapieniem dla wielu pacjentów korzystających z protez całkowitych.

Więcej informacji na ten temat udziela dr Tomasz Smektała i dr Marcin Tutak.

 

trefoil system

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »