Domyślny

Komputerowe planowanie z Aesthetic Dent

Komputerowe planowanie uśmiechu oraz przygotowanie szablonów implantologicznych na podstawie badania tomografii komputerowej stało się w Aesthetic Dent codziennością.

Teraz poszliśmy o krok dalej – doktor Tomasz Smektała z zespołu Aesthetic Dent na potrzeby chirurgów z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM przygotował komputerowy plan zabiegu rekonstrukcji żuchwy 14-letniego pacjenta, który musiał przejść operację usunięcia zmiany nowotworowej.

Na wirtualny plan zabiegu operacyjnego składało się:

  • stworzenie trójwymiarowego modelu zasięgu zmiany nowotworowej (rycina 1)
  • zaplanowaniu rekonstrukcji pierwotnego konturu żuchwy z segmentów kości strzałkowej (rycina 2)
  • przygotowanie modeli przedstawiających sytuację przed- oraz po-zabiegową, pozwalających na przedoperacyjne przygotowanie instrumentarium w postaci indywidualnie dogiętych tytanowych płyt rekonstrukcyjnych (rycina 3).

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »