Domyślny


dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

katarzyna@aestheticdent.pl

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna i szczękowa
Zajmuje się:  Chirurgia stomatologiczna, szczękowa, ortognatyka

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne pacjentów z niekorzystnymi klinicznie warunkami kostnymi oraz leczenie wad morfologicznych twarzy. Od 25 lat prowadzi prywatną praktyką stomatologiczną.

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1991 rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM na stanowisku asystenta. Od 2014 pracuje w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM.

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (IOMFS).

W maju 2012 roku wygłosiła rozprawę habilitacyjną na temat wpływu leczenia immunosupresyjnego na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych. Leki immunosupresyjne stosuje się obecnie coraz częściej, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów z przeszczepami różnych narządów. W badaniach oceniono wpływ leków immunosupresyjnych na komórki kostne, strukturę kości oraz stopień integracji wszczepu z kością. Stwierdzono, że umiejętne stosowanie tych leków może zminimalizować negatywny wpływ na tkankę kostną, co pozwoli rozszerzyć wskazania do stosowania implantów u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »