Domyślny

Nowoczesna ortodoncja dla naszych Pacjentów

Klinika Aesthetic Dent stale rozszerza ofertę dla swoich Pacjentów. Tym razem proponujemy skorzystanie z najnowocześniejszego leczenia ortodontycznego Invisalign. Jest to rozwiązanie, które umożliwia prostowanie zębów za pomocą serii prawie niewidocznych szyn, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby konkretnego pacjenta. Każda szyna jest wymieniana na kolejną po dwóch tygodniach, tak aby zęby stopniowo się przesuwały we właściwe miejsce dzień po dniu.

W odróżnieniu od stałych aparatów ortodontycznych, alignery można w każdej chwili zdjąć i z powrotem włożyć. Dzięki nim zyskujesz nowy, piękny uśmiech.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »