endodoncja

ENDODONCJA

Endodoncja jest to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem chorób miazgi zębów i powikłań z nimi związanych. Endodoncja jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną stomatologii i już dawno minęły czasy tzw. zatruwania zęba przed leczeniem kanałowym. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu opracowano wiele różnorodnych technik leczenia z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu takiego jak mikroskopy, endometry, aparaty rtg o niskim poziomie promieniowania, odpowiednie końcówki do opracowywania kanałów. Dzięki temu, leczenie stało się bardziej skuteczne i pozwala w większości przypadków na uniknięcie ekstrakcji zębów.

więcej »

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu zainfekowanej lub obumarłej tkanki zęba, oczyszczeniu kanału lub kanałów, jego dezynfekcji i wypełnieniu odpowiednimi materiałami.

Zabiegi endodontyczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym aby uniknąć bólu lub dyskomfortu w trakcie leczenia. Bezpośrednio po zabiegu i przez kilka kolejnych dni ząb może być bardziej wrażliwy. Ogólnodostępne środki przeciwbólowe łagodzą dolegliwości.

Leczenie kanałowe może wymagać cierpliwości i poniesienia dodatkowych kosztów, ale stanowi często jedyną szansę na uratowanie zęba i uniknięcia jego ekstrakcji. Leczenie kanałowe często może być wykonane na jednej wizycie. Bardziej skomplikowane przypadki wymagają dwóch lub więcej wizyt.

Aby przywrócić pełną funkcję zęba po zakończeniu leczenia kanałowego, musi on być odpowiednio odbudowany. Ze względu na znaczne zniszczenie twardych tkanek zęba wymaga on wzmocnienia w postaci wkładu z włókna szklanego przed odbudową materiałem kompozytowym lub koroną protetyczną. Nie odbudowana odpowiednio korona zęba podatna jest na pęknięcia, co może grozić koniecznością jego usunięcia.

 

   

stom_zachowawcza

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »