Domyślny

APARATY RUCHOME

Aparaty ruchome stosowane są przede wszystkim w leczeniu wad zgryzu u dzieci. Stosowanie tego typu aparatów u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu jest nieocenione w leczeniu wad zgryzu wynikających z nieprawidłowej funkcji narządu żucia. Są niestety mniej skuteczne przy korekcji nieprawidłowej pozycji pojedynczych zębów. Leczenie ortodontyczne przy użyciu aparatów ruchomych jest stosunkowo tanie, niestety możliwe do przeprowadzenia tylko w określonej grupie wiekowej, a EFEKT jest w 100% uzależniony od współpracy pacjenta. Jeżeli pacjent jest niezdyscyplinowany i nie stosuje się do zaleceń lekarza co do czasu i sposobu użytkowania aparatu ruchomego, nie możemy liczyć na oczekiwane efekty leczenia.

 

ad_Ortodoncja ad_aparaty stale ad_APARATY INCOGNITO ad_stomatologia estetyczna APARATY ORTODONTYCZNE - PYTANIA I ODPOWIEDZI ad_aparaty ruchome

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »