ortognatyka

Z pojęciem ortognatyki wiążą się wszystkie operacje chirurgiczne dotyczące kości tworzących twarz. Jest to stosunkowo nowa gałąź chirurgii szczękowej w Polsce, która jest dynamicznie rozwijana przez niewielką grupę lekarzy specjalizujących się w tej specyficznej formie leczenia wad rozwojowych twarzy (dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak).

Dążenie do poprawy rysów twarzy nie wynika tylko i wyłącznie z chęci poprawy wyglądu ale przede wszystkim z konieczności przywrócenia podstawowych funkcji takich jak prawidłowa wymowa, połykanie, gryzienie i żucie. Niezależnie od tego, zniekształcone rysy twarzy, powodują różnego rodzaju negatywne socjalne i psychologiczne zaburzenia, utrudniające kontakty społeczne i rozwój zawodowy. W efekcie, rozwijający się stres i lęk może się odbić na zdrowiu zarówno psychicznym jak i fizycznym.

więcej »

Wynika to w dużej mierze z faktu, że nowoczesne społeczeństwa zwiększają rolę fizycznej atrakcyjności w postrzeganiu rzeczywistości a estetyka staje się bardziej istotna niż charakter i jakość osoby. Fizyczna atrakcyjność stała się wśród wielu kultur ważnym aspektem motywującym do poprawy swojego wizerunku niejednokrotnie podsycana nierealistycznymi zdjęciami gwiazd filmu i estrady prezentowanymi w mediach.

W większości przypadków zgłaszający się do leczenia pacjenci są świadomi swoich uzasadnionych estetycznych problemów wynikających z wad rozwojowych części kostnych twarzy. Po przebyciu leczenia, poprawia się samoocena, wzrasta pewność siebie wynikająca z lepszego spostrzegania przez siebie i otoczenie. Poprawia się stabilność emocjonalna i nastrój. Tym samym wzrasta akceptowalność społeczna. Wpływa to znacznie na poprawę kondycji psychicznej. W badaniach stwierdzono, że poprawa wyglądu korzystnie wpływa na relacje międzyludzkie oraz na możliwość zatrudnienia, co w dzisiejszych czasach odgrywa niebagatelną rolę.

Leczenie ortognatyczne przebiega wieloetapowo i wymaga dobrej koordynacji kilku lekarzy specjalistów: chirurga szczękowego, ortodonty i niekiedy protetyka. Wymaga także dobrze przygotowanego zaplecza chirurgicznego w postaci bloku operacyjnego z całym zespołem anestezjologicznym. 

 

 Diagnostyka 

Diagnostyka przede wszystkim obejmuje analizę rysów twarzy pacjenta oraz zgryzu. Polega głównie na określeniu proporcji i wzajemnych odległości pomiędzy poszczególnymi fragmentami twarzy. Ocenia się podstawowe funkcje jamy ustnej (wymowa, połykanie, gryzienie). Bardziej szczegółowe badania wykonuje się na podstawie specjalistycznych zdjęć rtg lub tomografii komputerowej. Pomocniczą rolę odgrywają gipsowe modele diagnostyczne, fotografie twarzy wykonane w różnych projekcjach (profil, półprofil, wprost, w pełnym lub półuśmiechu).

 

Przygotowanie (ortodoncja)


Zazwyczaj przygotowanie polega na dekompensacji (pogłębieniu) wady zgryzu, uszeregowaniu zębów, a także zharmonizowaniu łuków zębowych względem siebie, po to by po operacji zęby schodziły się zgodnie z ogólnie przyjętą normą.

 

Chirurgia szczękowa

Zabieg wykonuje się w klinikach przystosowanych do leczenia operacyjnego czyli w szpitalach lub prywatnych klinikach z salami operacyjnymi i opieką pooperacyjną. Wykonywany jest zawsze w znieczuleniu ogólnym. Wiąże się z krótkim pobytem w szpitalu 2-3 dniowym, czasem po bardziej skomplikowanych zabiegach dłużej. Klinika AESTHETIC DENT spełnia te wamagania.
Leczenie polega na przywróceniu właściwych proporcji i wzajemnych relacji kościom twarzy za pomocą operacji jedno lub dwuszczękowych. Zabiegi te można wspomagać dodatkowo plastyką bródki, nosa czy kości jarzmowych (wypukłości policzków). O rodzaju operacji decyduje chirurg w oparciu o wczesniejsza analizę rysów pacjenta i przeprowadzoną diagnostykę. 
Celem operacji jest maksymalna poprawa rysów twarzy, zgryzu, prawidłowa funkcja stawów skronio-żuchwowych a także stabilność uzyskanego leczenia.

 

Retencja

Obejmuje rehabilitację mięśniową polegającą na przystosowaniu pracy mięśni twarzy do nowych warunków zgryzowych a także końcową fazę leczenia ortodontycznego, polegającą na stabilizacji uzyskanych wyników leczenia przy pomocy różnorodnych apartów retencyjnych. Czasem wskazane jest dodatkowe leczenie protetyczno-estetyczne przywracające zębom pożądany wygląd.
 

 

ad_stomatologia estetyczna ad_Ortodoncja Beznazwy-1

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »