estetyczna

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Stomatologia estetyczna podporządkowana jest w klinice Aesthetic Dent współczesnym standardom naturalnego piękna. Osiągane efekty leczenia spełniają oczekiwania pacjentów. Aby uzyskać zamierzone rezultaty oraz spełnić wymarzone efekty estetyczne, stosowane są różnorodne techniki.

więcej »

Stomatologia estetyczna jest bardzo szeroką gałęzią stomatologii, dotyczy ona wszystkich grup wiekowych obu płci pacjentów. Najmniejsze potrzeby są w wieku szkolnym ale z czasem pacjenci zaczynają zwracać uwagę na swoje zęby i widzą w nich wiele niedoskonałości ( zęby krzywe, zabarwienie, wypełnienia, próchnica, braki zębów). Stomatologia estetyczna to nauka skupiająca wiedzę wszystkich dziedzin stomatologii. Współpraca lekarzy zajmujących się protetyką i ortodoncją z technikami dentystycznymi owocuje uzyskaniem ładnych zębów, pozwalających na nieskrępowany uśmiech.

Czasem, by uzyskać poprawę w uzębieniu wystarczy tylko niewielka korekta, czasem wybielanie. W innych, bardziej zaawansowanych przypadkach wskazane jest wykonanie licówek ceramicznych, a nawet koron pełnoceramicznych. Warto całe leczenie wspomóc prostowaniem zębów (ortodoncją). Niejednokrotnie w bardzo krótkim czasie można uzyskać znaczną poprawę gwarantującą długotrwały efekt estetyczny.

 

ad_LICówki AD_KOMPOZYTY stom_zachowawcza AD_implanty ad_KORONY ad_Ortodoncja ad_WYBIELANIE

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »