Domyślny

KOMPOZYTY

Kompozyty są to materiały stosowane w praktyce stomatologicznej, które poleca  się w celu szybkiej i estetycznej rekonstrukcji niewielkich, utraconych fragmentów zęba. Najczęściej, uszkodzenia kwalifikowane do leczenia za pomocą kompozytów są spowodowane próchnicą lub urazem. Stomatologia estetyczna oferuje obecnie szeroki wybór kolorów z dodatkiem materiałów imitujących szkliwo lub zębinę naturalnych zębów.

więcej »

Wszystko to umożliwia wierne odtworzenie brakujących struktur zębowych. Klinika Stomatologii AESTHETIC DENT proponuje swoim pacjentom materiały kompozytowe o najwyższej jakości. Ich właściwości są dobierane w zależności od typu zęba, stopnia ścieralności, a także oczekiwań estetycznych pacjenta. Wybierając tę formę leczenia należy jednak pamiętać, że materiały w postaci kompozytów mogą stopniowo tracić swój połysk, a wypełnienia stają się bardziej matowe. Jest to dość ważny czynnik w momencie, gdy fragment zęba zakwalifikowany do rekonstrukcji nie należy do najmniejszych. Jednakże, jeśli uszkodzenie zęba jest naprawdę małych rozmiarów to w większości przypadków użycie kompozytów będzie spełniać oczekiwania estetyczne pacjenta.

stom_zachowawcza

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »