Domyślny

Wypełnienia

W zależności od stopnia utraty twardych tkanek zęba, po usunięciu próchnicowo zmienionych tkanek, ubytek wypełnia się materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym bądź przygotowuje się go do odbudowy protetycznej uzupełnieniem typu inlay/onlay lub koroną protetyczną.

Współczesne wysokiej jakości materiały kompozytowe posiadają szeroką gamę kolorów, która pozwala na ich perfekcyjne dopasowanie do koloru zębów pacjenta. Zapewniają one również szczelność i wytrzymałość mechaniczną, a przy zachowaniu odpowiedniej higieny i regularnych kontrolach zapobiegają dalszemu rozwojowi próchnicy.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »