Domyślny

Perio i Biomechanika po raz pierwszy w Europie

Ostatnie, bardzo inspirujące wydarzenie szkoleniowe, w którym uczestniczyliśmy miało miejsce w Warszawie. Na specjalne zaproszenie PASE (Polska Akademia Stomatologii Estetycznej) przyjechał do Polski na dwudniową sesję naukową dr John Kois, z po raz pierwszy prezentowanymi w Europie wykładami. Dr Kois jest wielokrotnie nagradzanym klinicystą za osiągnięcia w zakresie protetyki i stomatologii. W ciągu dwóch dni przedstawił szczegółowo zagadnienia dotyczące planowania protetycznego z uwzględnieniem tkanek dziąsła. Omówił istotne czynniki wpływające na stabilność tkanek po wykonaniu licówek czy koron. Interesująco przedstawił sposoby skutecznego mocowania wszystkich rodzajów uzupełnień protetycznych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wykładów, które pozwoliły nam zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które usprawnią nasze działania lecznicze. Miło nam również z tego powodu, że w naszej klinice Aesthetic Dent stosujemy te same materiały i techniki co dr Kois. Utwierdziło nas w przekonaniu, że wybrany przez nas kierunek i filozofia leczenia jest zbieżna z poglądami światowego eksperta w dziedzinie protetyki i periodontologii.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »