Domyślny

Stawiamy na „PRESTIŻ”

Prestiz marzecMiło nam poinformować, że nasz gabinet podjął współpracę ze szczecińskim Magazynem "Prestiż", który od lat wspiera nasz region, publikując ciekawe materiały.

Seria wywiadów z udziałem ekspertów Aesthetic Dent jest realizacją jej misji i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Chcemy dostarczać Państwu ważnych informacji, które pomogą w świadomym korzystaniu z opieki lekarza stomatologa.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny zostać przez nas poruszone w kolejnych wydaniach Magazynu "Prestiż".

Tymczasem, życzymy miłej lektury, a wszystkim naszym Pacjentów, dziękujemy za zaufanie oraz inspirację do podejmowania coraz szerzej zakrojonych działań na rzecz zachowania zdrowego i pięknego uśmiechu.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »