Domyślny

Zespół Aesthetic Dent na XI Kongresie OSIS

W dniach 8-9 maja odbył się w Jachrance pod Warszawą XI Międzynarodowy Kongres Implantologiczny "od Osseointegracji do Periointegracji" organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS). Z przyjemnością informujemy, że nie zabrakło na nim również przedstawicieli naszego zespołu. Przez dwa dni wykładowcy między innymi z Węgier, Włoch, USA i Polski prezentowali najnowsze doniesienia naukowe oraz wyniki i doświadczenia swojej pracy klinicznej. Zwieńczeniem sesji wykładowej były warsztaty praktyczne. Ponieważ idea przeprowadzania chirurgicznych zabiegów w oparciu o rzetelną wiedzę i doświadczenie wpisuje się doskonale w zasady funkcjonowania naszej Kliniki, uważamy XI Konferencję OSIS za udaną i oczywiście planujemy już wyjazd za rok!

11kongres-osis

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »